Общи условия за резервация

Начин на резервиране и необходим депозит:

За да бъде валидна Вашата резервация, е необходимо да сте превели 30% авансов депозит, след като предварително сме потвърдили, че апартамента е свободен за желания от Вас период на престой. Останалата част от сумата се заплаща в деня на настаняване.
Депозит се изисква, като потвърждение за Вашата резервация и е гаранция за престоя Ви.
Депозитът може да се заплати в брой, по наша банкова сметка или чрез PayPal.
Депозитът следва да бъде платен до 48 часа/2 работни дни/ от датата на потвърждението на резервацията. Ако депозитът не е изпратен в този период от време, то резервацията се счита за непотвърдена/анулирна/ (освен в случаите, когато не е уговорено друго).

Анулиране на резервация:
  • Депозитът  не се възстановява в случай на неявяване.
  • Депозитът не подлежи на възстановяване при писмено уведомяване по – малко от 60 дни преди датата на пристигане на туриста.
  • Депозитът се възстановява 50% в случай, че анулирането е направено писмено повече от 60 дни преди датата на пристигане на туриста.
  • При напускане по-рано от направената резервация предплатената сума не се връща.
  • Задължително известията за анулиране на резервацията се приемат само в писмен вид на следния email:
    office@elit2bg.com
  • В случаите на възстановяване на авансовия депозит – таксите по банковите трансфери са за сметка на клиента.

Апарт Хотел Елит 2 си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства (пожар, наводнение и други), по независещи от хотелиера причини.
В тези случаи хотелиерът:
– Предлага настаняване в съседен хотел със същите или подобни условия на същите цени.
– Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
– Възстановява платените от клиента суми в 30 – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.
Промяна на резервацията: Ако желаете да промените някои от детайлите на Вашата резервация след като сте получили потвърждение, ние ще направим всичко възможно да Ви помогнем при наличие на свободни места.

Условия за настаняване:

Гостите се настаняват след 14:00 часа.
Ако пристигате по-рано, моля уведомете ни поне 2 дни по-рано. Ако жилището е свободно в момента на пристигането Ви, ние ще се опитаме да осигурим по-ранно настаняване.
Освобождаването на стаите се извършва до 11:00 часа.
В случай, че не освободите жилището за първия просрочен час след 11 часа се заплаща 30% от стойността на нощувката. Вторият просрочен час – 50% . Третия просрочен час  и повече -100% от стойността на нощувката. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на Потребителя, направил резервацията, документ, доказващ плащането на авансовата сума и потвърждение за настаняване.

Права и задължения на страните:

1.1 Апарт Хотел Елит 2 има задължението да настани клиента в предварително договорено студио или апартамент.
1.2 Апарт Хотел Елит 2 се задължава да не променя цената на предварително договорената с клиента услуга, освен в изключителни случаи, когато това е обосновано.
1.3 Апарт Хотел Елит 2 не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.
1.4 Апарт Хотел Елит 2 не носи отговорност за пари, ценности и вещи на клиента в случай на кражба от стаите и района на комплекса, пожар или други ситуации от криминален характер!
1.5 Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в Апарт Хотела хотела с цел отстраняване на слабостите.

1.6 Всички цени, обявени в сайта на Апарт Хотел Елит 2 , както и в e-mail съобщенията, изпратени до Потребителя, са в лева с ДДС и туристическа такса / в някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия/.
1.7 Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва де се заплатят отделно на място.
1.8 Клиентът поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела, както и правилника за вътрешен ред. Всички разходи за причинени материални щети към хотела се дължат от клиента.
1.9 Клиентите са длъжни да не оставят децата си без надзор в територията на Апарт Хотел Елит 2 !
1.10 Апарт Хотел Елит 2 не носи отговорност за лица оставени без надзор под 18 год.

Бъдете внимателни

1.11 Клиентите са длъжни с оглед на безопасността да използват внимателно всички електроуреди.
1.12 Клиентите се задължават да предоставят своето име и мобилен телефонен номер за връзка, както и броят на хората, които ще бъдат с него по време на престоя в Апарт Хотел Елит 2 . Само лицата, регистрирани при първоначалното настаняване могат да използват резервирания от госта апартамент. Ако сме информирани за нарушение на някоя от тези разпоредби, Апарт Хотел Елит 2 си запазва правото да отстрани гостите и поиска неустойка.
1.13 Апарт Хотел Елит 2 си запазва правото да променя информацията в тази страница и общите условия по всяко време без предварително уведомление.. Въпреки, че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не винаги може да бъде гарантирано!

1.14 По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия задължителни са разпоредбите на законите и съдебната система на Република България.
1.15 Потвърждавайки Вашата резервация, Вие се съгласявате да приемете посочените по-горе условия. Ако имате въпроси, моля свържете се с нас на email: office@elit2bg.com
Ние ще се постараем максимално бързо да Ви отговорим!